Nalazite se na:

Takmičenja učenika 2018-19.

 

Uspehe naših učenika u školskoj   2018 / 2019.  godini možete pratiti u sledećoj tabeli:

 

 

Ime i prezime učenika Razred Osvojeno mesto Mentor
       

MATEMATIKA


Opštinsko takmičenje
 
Danka Eftimov 3-1 2.mesto Biljana Bosić
Marko Dimić 3-2 pohvala Mira Pilauer
Nemanja Ninkov 3-1 pohvala Biljana Bosić
Tadija Popov 4-2 2.mesto Jelena Savin
Tamara Ćurčić 4-1 3.mesto Ljiljana Krstić Jovanov
Filip Zarubica 4-1 3.mesto Ljiljana Krstić Jovanov
Branko Bjelić 4-2 3.mesto Jelena Savin
Ena Jovanović 4-2 3.mesto Jelena Savin
Mihajlo Janković 4-2 pohvala Jelena Savin
Anđela Bogdanov 4-3 pohvala Dragana Mršić
Mihajlo Čolak 4-1 pohvala Ljiljana Krstić Jovanov
Milan Bulić 4-3 pohvala Dragana Mršić
Milica Trifunjagić 5-2 2.mesto Vesna Jovanović
Filip Bursać 5-1 3.mesto Vesna Jovanović
Miloš Bulić 5-1 pohvala Vesna Jovanović
Tamara Panić 5-1 pohvala Vesna Jovanović
Nevena Divjak 6-1 3.mesto Ivana Mirazović
Ljubomir Bajić 7-3 3.mesto Stevan Dudić
Teodora Jovanović 7-2 3.mesto Stevan Dudić
Anđelija Lakatuš 7-1 3.mesto Stevan Dudić
Marko Miladinov 7-2 pohvala Stevan Dudić
Bogdan Kovačević 8-1 3.mesto Vesna Jovanović
       
Okružno takmičenje
       
Filip Zarubica 4-1 3.mesto Ljiljana Krstić Jovanov
Tamara Ćurčić 4-1 pohvala Ljiljana Krstić Jovanov
Milan Bulić 4-3 pohvala Dragana Mršić
Milica Trifunjagić 5-2 2.mesto Vesna Jovanović
Miloš Bulić 5-1 2.mesto Vesna Jovanović
Tamara Panić 5-1 pohvala Vesna Jovanović
Filip Bursać 5-1 pohvala Vesna Jovanović
Ljubomir Bajić 7-3 3.mesto Stevan Dudić
Anđelija Lakatuš 7-1 3.mesto Stevan Dudić
Marko Miladinov 7-2 pohvala Stevan Dudić
    

SRPSKI JEZIK - KNJIŽEVNA OLIMPIJADA


Opštinsko takmičenje
       
Nevena Kovač 7-1 3.mesto Jelena Radmanović Bojanić
Tijana Šakić 8-2 1.mesto Jelena Radmanović Bojanić
Branko Simić 8-1 1.mesto Jelena Radmanović Bojanić
Olga Dragaš 8-2 3.mesto Jelena Radmanović Bojanić
       
Okružno takmičenje
       
Branko Simić 8-1 1.mesto Jelena Radmanović Bojanić
       
Republičko takmičenje
       
Branko Simić 8-1 učešće Jelena Radmanović Bojanić


SRPSKI JEZIK


       
 Opštinsko takmičenje
       
Ivana Vidović 5-2 1.mesto Jelena Radmanović Bojanić
Marina Trivković 6-3 1.mesto Nina Čalija
Tamara Panić 5-1 2.mesto Tea Topi Liništanin
Anđela Radić 6-1 2.mesto Nina Čalija
Milica Trifunjagić 5-2 3.mesto Jelena Radmanović Bojanić
       
Okružno takmičenje
       
Tamara Panić 5-1 1.mesto Tea Topi Liništanin
Marina Trivković 6-3 2.mesto Nina Čalija
       


SRPSKI JEZIK - RECITOVANJE


       
Tijana Šakić - međuokružno 8-2 nagrada  
       

 FIZIKA


    Opštinsko takmičenje
       
Nikola Todorović 6-1 2.mesto Biljana Tankosić
Nevena Divjak 6-1 2.mesto Biljana Tankosić
Ivona Risteski 6-2 3.mesto Biljana Tankosić
Rastko Dujin 6-3 3.mesto Biljana Tankosić
Ljubomir Bajić 7-3 2.mesto Biljana Tankosić
Predrag Gacin 7-2 3.mesto Biljana Tankosić
Anđelija Lakatuš 7-1 pohvala Biljana Tankosić
       
       
 Okružno takmičenje
       
Ljubomir Bajić 7-3 2.mesto Biljana Tankosić
Nikola Todorović 6-1 3.mesto Biljana Tankosić
Nevena Divjak 6-1 3.meto Biljana Tankosić
Ivona Risteski 6-2 3.mesto Biljana Tankosić
Anđelija Lakatuš 7-1 pohvala Biljana Tankosić 
Predrag Gacin 7-2 pohvala Biljana Tankosić
Rastko Dujin 6-3 pohvala Biljana Tankosić
       
Republičko takmičenje
       
Ljubomir Bajić 7-3 3.mesto Biljana Tankosić
       

ENGLESKI JEZIK


Opštinsko takmičenje

   
Rastko Popović 8-2 3.mesto Marko Ursulesku
       
Okružno takmičenje
       
Rastko Popović 8-2 1.mesto Marko Ursulesku
       

HEMIJA


Opštinsko takmičenje
       
Teodora Sabo 7-2 2.mesto Aleksandar Rakita
Andrej Kojić 7-1 2.mesto Aleksandar Rakita
Andrej Antonović 7-3 2.mesto Aleksandar Rakita
Ognjen Kovačević 7-1 2.mesto Aleksandar Rakita
Filip Onč 8-3 2.mesto Aleksandar Rakita
Maša Nikić 7-2 3.mesto Aleksandar Rakita
Marija Živković 8-1 3.mesto Biljana Tankosić
       
Okružno takmičenje
       
Andrej Antonović 7-3 2.mesto Aleksandar Rakita
Maša Nikić 7-2 3.mesto Aleksandar Rakita
Teodora Sabo 7-2 3.mesto Aleksandar Rakita
Andrej Kojić 7-1 pohvala Aleksandar Rakita
       
    

BIOLOGIJA


Opštinsko takmičenje
       
Milica Tadić 7-3 3.mesto Snežana Ćurčić


GEOGRAFIJAOpštinsko takmičenje

       
Đorđe Stanojević 8-1 1.mesto Snežana Milinković
Branko Simić 8-1 1.mesto Snežana Milinković
       
Okružno takmičenje
       
Đorđe Stanojević 8-1 2.mesto Snežana Milinković
Branko Simić 8-1 2.mesto Snežana Milinković


ISTORIJA


 Opštinsko takmičenje
       
Bogdan Kovačević 8-1 1.mesto Bojana Stojanović
       
Okružno takmičenje
       
Bogdan Kovačević 8-1 3.mesto Bojana Stojanović
       
Republičko takmičenje
       
Bogdan Kovačević 8-1 2.mesto Bojana Stojanović
       

TEHNIKA I TEHNOLOGIJA


Mihajlo Kovačević 5-3 2.mesto Jovan Popović
Rajko Jerković 5-1 3.mesto Jovan Popović
Dušan Juhas 5-2 pohvala Jovan Popović
Miloš Bulić 5-1 pohvala Jovan Popović
       
Okružno takmičenje
       
Mihajlo Kovačević 5-3 2.mesto Jovan Popović
       
ŠTA ZNAŠ O SAOBRAĆAJU

Opštinsko takmičenje
Ekipno: Ekipno 1.mesto Radojka Adamov
Tamara Panić
Vanja Poturica
Nađa Sabo
Srđan Prodanović
Tamara Kaluđerski
Marijana Dec
Ivan Poturica
Kosta Pandurov
       
Pojedinačno:      
Srđan Prodanović   2.mesto Radojka Adamov
Ivan Poturica   1.mesto Radojka Adamov
       
Okružno takmičenje
Ekipno:      
Tamara Panić Ekipno 1.mesto Radojka Adamov
Vanja Poturica
Nađa Sabo
Srđan Prodanović
Tamara Kaluđerski
Marijana Dec
Ivan Poturica
Kosta Pandurov
       
Pojedinačno:      
Srđan Prodanović   3.mesto Radojka Adamov


INFORMATIKA I RAČUNARSTVO


Republičko takmičenje
       
Ljubomir Bajić 7-3 učešće Vladimir Stojšin
       

FIZIČKO VASPITANJE


       
Takmičenje u džudou - prvenstvo Vojvodine
     
Nemanja Rajković 6-3 1.mesto  
Lenka Stojanov 3-2 1.mesto  
Dušan Momirski 8-1 3.mesto  
       
Atletika - opštinsko takmičenje
Petra Dimitrijević 3-2 1.mesto

Nenad Milovančev

Mićo Zorić

David Kovačević 8-1 2.mesto
Maja Mandić 7-1 2.mesto
Dušan Momirski 8-1 3.mesto
       
Atletika - okružno takmičenje      
Petra Dimitrijević 3-2 1.mesto

Nenad Milovančev

Mićo Zorić
       
Mali fudbal devojčice - opštinsko takmičenje   
Ekipa:      
Nađa Uvalin 7-3 2.mesto Mićo Zorić
Daria Pragai 7-3
Nataša Popov 7-3
Nevena Antonin 7-1
Jovana Halas 7-1
Daria Nestorov 7-1
       
Plivanje - okružno takmičenje
     
Bogdan Kovačević 8-1 1.mesto  
Ognjen Kovačević 7-1 1.mesto  
Dunja Eremić 6-2 1.mesto  
Đorđe Čarnić 3-2 2.mesto  
       
Plivanje - republičko takmičenje      
Bogdan Kovačević 8-1 2.mesto  
       
Veslački ergonometri - pojedinačno      
Miloš Lavirac 6- 1.mesto

Mićo Zorić

Nenad Milovančev

Sara Prekajski 6- 3.mesto
Nevena Antonin 7-1 1.mesto

AuraKovač

7-1 2.mesto

Lav Adamov

8-2 1.mesto

Pavle Orsag

8-1 3.mesto
Anja Vaš 8-1 1.mesto
Rajko Jerković 5-1 2.mesto
       
Veslački ergonometri - ekipno
     
Ekipa:      
Petar Ćirić   1.mesto

Mićo Zorić

Nenad Milovančev
Mia Božić  
Teodora Nedin  
Anja Kuručev  
Milica Mijatov  
Jovana Dorožan  
Nemanja Adamov  
Vanja Kuručev  
       
KONKURSI

       
„Noć istraživača 2018“
Kviz „Tesla, čovek van vremena“-ekipno      
Ljubomir Bajić 7-3 1.mesto Biljana Tankosić
Anastasija Panić 8-3
Sara Živa 6-1
       
Humanitarno- sportska manifestacije “Trka za srećnije detinjstvo”
       
Petra Dimitrijević 3-2 1.mesto Mira Pilauer
Milan Bulić 5-3 2.mesto Jelena Radmanović Bojanić
Miloš Tabački 2-1 3.mesto Gordana Mićić
Ognjen Popov 3-4 3.mesto Danijela Popov
       
Likovno–literarni konkurs "Zdrava hrana"
Likovni radovi:      
Nela Cvetković 4-4 1.mesto

Aleksandra Radanović

Lazar Ristić 4-1 2.mesto

Ljiljana Krstić Jovanov

Nataša Kojčić 3-4 3.mesto Danijela Popov
Literarni radovi:      
Nemanja Đurđević 4-4 1.mesto

Aleksandra Radanović

Tamara Ćurčić 4-1 2.mesto

Ljiljana Krstić Jovanov

       
Likovno–literarni konkurs "Moji baba i deda"
 Likovni rad:      
Adrian Keleman 4-1 3.mesto

Ljiljana Krstić Jovanov

Literarni rad:
     
Jana Dragić 4-1 1.mesto

Ljiljana Krstić Jovanov

       

Likovni konkurs „Meni su moja bezbednost i zdravlje baš važni“

       
Ena Đuriček 4-3 pohvala Dragana Mršić
       
„Dani dečije poezije i proze“- Draginac 2018.
       
Nikola Sabo 4-4 pohvala Aleksandra Radanović
       

Literarno-likovni konkurs  povodom Dana škole „Škola kakvu sanjam“

Literarni radovi:      
Vuk Đukanović 6-2 1.mesto  
Milica Trifunjagić 5-2 2.mesto  
Sara Popović 5-2 2.mesto  
Filip Paripović 4-2 3.mesto  
Jovan Momirov 4-2 3.mesto  
Tamara Berkesel 4-4 3.mesto  
       
Likovni radovi:      
Dijana Gagić 7-1 1.mesto  
Katarina Brajević 8-3 2.mesto  
Andrej Antonović 7-3 2.mesto  
Nađa Zejak 8-2 3.mesto  
Marina Žeravica 7-3 3.mesto  
Nataša Popov 7-3 3.mesto  
       
Bedž škole - nagrađeni učenici      

Anastasija Rakić

1-1    
Marko Bjelica 1-1    
Dimitrije Maksimov 2-1    
Kalina Drakulić 2-1    
Maša Mihajlović 2-1    
Lena Katić 2-3    
Nikolina Praštalo 3-2    
Bojana Malić 3-3    
Jana Dragić 4-1    
Aleksandra Dimitrijević 4-2    
Anđela Praštalo 4-3    
Filip Lakićević 4-4    
       
ODELJENJE 2-1   Nagrada za kolekciju Gordana Mićić
ODELJENJE 3-4   Nagrada za 3D bedž Danijela Popov
 
Pesnička štafeta 2019.
       
Školsko takmičenje      
Vanja Miloš 3-2

odabrane pesme

za međuokružno

takmičenje

 
Sara Rašić 3-2  
Sergej Petković 3-3  
Vuk Simić 5-3  
Vuk Đukanović 6-2  
       
Međuokružno
Sergej Petković 3-3 1.mesto  
       
Vitezov festival
       
Angelina Mrkajić   nagrada  
Miljana Faranov   nagrada  
Ivan Matić   nagrada  
Anastazija Koncoš   nagrada   
Teodora Spasojević   nagrada   
Anja Lukin   nagrada   
Kalina Dujin   nagrada  
Marijana Knežević   nagrada  
Hana Nister   nagrada  
Sergej Petković   nagrada  
Luka Ivanović   nagrada  
       
Konkurs "Krv život znači"
       
Kaja Nović 4-1 nagrada Ljiljana Krstić Jovanov
       
Kviz "Hari Poter"
       
Ivona Risteski 6-2 1. nagrada  
       
Konkurs "Energija svuda oko nas"
       
Škola ekipno   1. nagrada  
Literarni konkurs:      
Nemanja Đurđević 4-4 1.nagrada Aleksandra Radanović
Mina Stanojev 8-1 2.nagrada Jelena Radmanović Bojanić
Iva Adžić 2-2 3.nagrada Gordana Lazić
Likovni konkurs:      
Dunja Droca 4-4 1.nagrada Aleksandra Radanović
       
Likovni konkurs HPTŠ "Uroš Predić"
       
Una Dimitrijević 8-1 pohvala Milica Nađalin
Tijana Šakić 8-2 pohvala Milica Nađalin
Nebojša Malenić 8-1 pohvala Milica Nađalin
       
Literarni konkurs "Šta volim u školi", OŠ "Žarko Zrenjanin"
       
Nađa Paripović 4-4 nagrada Aleksandra Radanović
Vuk Kondić 4-4 nagrada Aleksandra Radanović
       
Literarni konkurs "Zelene učionice"
       
Dunja Droca 4-4 pohvala Aleksandra Radanović
Nađa Paripović 4-4 pohvala Aleksandra Radanović 
       
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
       
 
       
       
       

 


 

 

Rezultati takmičenja naših učenika u prethodnim godinama:

Takmičenja učenika 2014-15.

Takmičenja učenika 2015-16.

Takmičenja učenika 2016-17.

Copyright JC-Zrenjanin, 2013